Föreläsning/Utb

Föreläsningar

Föreläsningarna anpassas efter önskemål och behov.


Exempel på tidigare beställningar

  • Hantera vardagen hjärnsmart- strategier för god hälsa i vardagen
  • Hur kan mental träning påverka mina prestationer?
  • Andnings betydelse för hälsan
  • Vad fysisk aktivietet gör för ditt välbefinnande


Workshop och retreat

Workshop och reatret med utgångspunkt i yoga, mindfullness och mental träning. Tillsammans med beställaren gör vi upplägg som passar


Träningsresor

TIllsammans med olika samarbetsparter anordnar jag träningsresor med fokus på rörelseglädje. Mer info kommer senare

Copyright © All Rights Reserved