Mental träning

Mental styrketräning - för att prestera bra och må bra

Tillsammans med dig eller laget jobbar vi med att hitta hållbara strukturer, goda vanor och ett bra förhållningssätt till dig och själv och livet. I mitt arbete som mental tränare utgår jag från vad din hjärnan behöver för att prestera och må bra. Samarbetet sker över tid och anpassas efter den enskilda kundens eller lagets behov. Jag använder mig av forskningsbaserade metoder mot ökad hälsa och prestation.


Vad är mental träning?

Det finns ingen direkt definition av vad man menar när man pratar om mental träning men forskarna inom området är överrens om att det handlar om att träna upp dina psykologiskalla a färdigheter. I boken Praktisk idrottspsykologi skriven av Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi, Göran Kenttää, fil dr. i psykologi och Henrik Gustavsson som är Sveriges första doktor i idrott, lyfter de fram fem områden som är av större vikt. Det handlar om att arbeta med rätt målsättningar och motivation, självförtroende/självkänsla, koncentration, kunna reglera sin spänningsnivå och förmågan att skapa mentala föreställningar. De nämnder även att  ledarnas förhållningssätt till mental träning är en viktigt komponent för att det ska ges utrymme att träna dessa områden.  Johan Jouper som är doktor i idrottsmedicin och skrivit boken Mental Tuffhet, menar:


"Mental tuffhet är din förmåga att kunna koncentrera dig på genomförandet av utmaningen eller idrottsprestation oavsett vad som händer runt omkring dig och inom dig”


Mental träning innebär att du utvecklar och blir medveten om dina mentala processer, alltså dina tankar, inre bilder och hur dina känslor påverkar dina beteenden både i din idrottsprestation och i din vardag. Hur man gör för att träna upp sina mentala processer är som vilken träning som helst. Vill du orka springa 5 km behöver du träna kondition. Vill du bli mentalt stark behöver du träna upp hjärnas kapacitet.


Vad gör en mental tränare?

Kartlägger nuläget och från det lägger vi tillsammans upp en träningsstrategi som ska ta dig närmare ditt mål och dina drömmar.  Ser till att du lägger energin i rätt riktning, peppar och stöttar och driver dig framåt.  Det kan handla om livsstil, din idrott, din karriär eller ditt ledarskap. I mitt arbete använder jag mig av ett coachande förhållningsätt. Hur många gånger vi träffas görs upp per kund.

Målgrupp: 

Ledare och Idrottsutövare från tonåring och uppåt på alla träningsnivåer.


Effekter du bland annat kan förvänta dig:

 • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
 • Förbättrade resultat inom ditt målområde, idrott, ledarskap, livet
 • Ökad kännedom om dig själv och dina rektioner
 • Förbättrad fysksisk och psykisk hälsa
 • Bättre på att styra och systematisera dina tankar för ökad kontroll
 • Ökad medvetenhet om hur du styrs av dina känslor
 • Ökat lugn, minskad upplevelse av stress och spänningsproblem
 • Jämnare blodtryck och vilopuls
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Ökad glädje och förbättrade resultat i dina studier
 • Snabbare återhämtning efter motgångar

"Jag tänkte att mental träning bara skulle hjälpa mig med hockeyn men den har hjälpt mig mycket  mer, både i skolan, i familjen och livet i stort."  (Hockeyspelare)


" Jag har blivit mycket mer medveten om vad jag behöver göra för att plocka fram det bästa hos mig och jag har hittat strategier som jag kan använda när jag känner mig stressad" (Skidåkare)

     TA KONTAKT FÖR ETT RESONEMANG FÖR ETT UPPLÄGG SOM PASSAR DIG ELLER DITT LAG