Coachning


Skapa din perfekta mix  

Jag hjälper dig med kunskap och verktyg så du med kraft och energi kan leda på dig själv, dina medarbetare och din verksamhet hållbart över tid.


Enkelt, smart effektfullt & hållbart!


Paket 1

Klarhet & medvetenhet 

Vad är det som gör att det är som det är?


Här arbetar vi med att skapa klarhet, medvetenhet och insikter om ditt nuvarande läge kopplat till din stress och dina symtom.


Vad ska dubehålla och vilka förändringar krävs för att göra skillnad framåt?Det här får du 


 • 4 coachtillfällen i 4 månader.
 • Sms eller mail-uppföljning mellan träffarna.
 • Kunskap om belastning och återhämtning.
 • Anpassade övningar inriktade på minskad stress, ökad närvaro och fokus.


Resultat


Du har börjat att känna att livet har börjat sakta ner.


Hittat några verktyg du kan använda dig av i vardagen så att du kan hjälpa dig själv i utmanande situationer.


Du börjat kunna återta kontrollen och du har fått klarhet i orsakerna till stressen.


Du kan lättarehålla fokus under dina möten och i dina arbetsuppgifter.


Du har börjat känna skillnad i att du är mer avslappnad och sover bättre.


Kostnad: 15.000 ex moms


Paket 2 

Led & fatta hållbara beslut 

Struktur, fokus & balans - från klarhet till hållbar förändring


Jag hjälper dig att bli medveten om sambandet mellan orsaker, symtom, vanor och beteenden. När du fått klarhet i varför det är som det är, får du de verktyg du behöver för att att skapa långsiktiga förändringar i din vardag. Jag finns med som stöd och bollplank under din process.


Det här får du


 • 8 coachtillfällen i 6 månader.
 • Sms eller mail-uppföljning mellan träffarna.
 • Fördjupad kunskap om belastning och återhämtning.
 • Anpassade övningar inriktade på minskad stress, ökad medvetenhet, närvaro och fokus.
 • Utveckla självmedkänsla som är en viktig förmåga vid svåra situationer.
 • Stresstest vid uppstart och avslut. (KEDS)


Resultat


Nu har du provat och hittat vilka verktyg som hjälper dig i olika situationer och du använder dem aktivt i din vardag.


Du har lärt dig att ta kontroll över ditt egetmående med hjälp av de metoder du fått så att du känner dig lugnar och mer trygg i din roll


Du sover bättre, du är mer närvarande med personerna som är viktiga för dig.


Du har skapat en mer balanserad planering av din arbetsdag.


Du fattar mer välgrundade beslut eftersom du har rutiner för att hinna tänka och reflektera innan.


Du har även blivit medveten om vilka strategier du redan använder som är hjälpsamma ochsom du ska fortsätta göra.


Nu kan du tona ner din inre kritiker och i stället lyfta din inrepeppande mentor.


Kostnad: 25.000 ex moms

Paket 3

Hållbarhet över tid 

Struktur, fokus & balans - klarhet till hållbar förändring över tid


För dig som redan nu vet att för att du ska lyckas skapa nya vanor och beteenden behöver du hjälp och stöd under en längre tid.  Jag finns med som stöd och bollplank och fångar upp dina behov under vägen och anpassar innehållet. Det här får du


 • 16 coachtillfällen i 12 månader.
 • Sms eller mail-uppföljning mellan träffarna.
 • Fördjupad och förankrad kunskap om belastning och återhämtning i din vardag
 • Anpassade övningar som inriktade på minskad stress, ökad medvetenhet, närvaro,självmedkänsla och fokus.
 • Fördjupad utvecklad självmedkänsla som är en viktig förmåga vid svåra situationer.
 • Stresstest vid uppstart och avslut. (KEDS)


Resultat


Nu har du utvecklat hållbara rutiner och vanor för din återhämtinng


Har en god struktur i din planering så den är så effektfull som möjligt så att du frigjort tid att lägga på strategiska processer istället för akuta lösningar


Du har lärt dig att ta kontroll över ditt eget mående med hjälp av de metoder och verktyg du fått så att du känner dig lugnare och mer trygg i din roll


Du sover bättre, du är mer närvarande med personerna som är viktiga för dig.


Du fattar mer välgrundade beslut eftersom du har rutiner för att hinna tänka och reflektera innan.


Du har även blivit medveten om vilka strategier du redan använder som är hjälpsamma ochsom du ska fortsätta göra.


Nu har du tonat ner din inre kritiker och har en god relation med din inre peppande mentor.


Kostnad: 45.000 ex moms

Kickstarten!


Fullt fokus på dig och dina behov i 2,5 timmar


Kickstaren passar dig som snabbt vill komma i gång med din förändring och samtidigt få en möjlighet att känna på hur det är att jobba med mig som coach.


Vi ses under 2,5 timmar och har fullt fokus på dig och dina behov. Vi går in på djupet kring ditt nuläge och tar fram en plan särskilt anpassad för dig och din situation.


Tillsammans identifierar vi den återhämtningsmix som kommer att fungera bäst just för dig och vilket som är det viktigaste steget att börja med. 


Du får också konkreta verktyg som gör skillnad direkt. 

 

Efter träffen jobbar du vidare på egen hand eller så gör du som många andra, bokar upp ett längre coachpaket. 


Kostnad: 2.800 ex moms


                                    Tidigare kunder

Celia Yoshida Ahlin,

Avdelningschef Skellefteå kommun


Det har gjort mig modigare i utmanande situationer. 


Åsas personlighet och coachningsmetod har varit till stor hjälp inför svåra situationer och beslut jag stått inför som chef. Hennes frågeställningar har varit som nycklar till dörrar och fönster som gett mig nya perspektiv och alternativ. Det har gjort mig modigare i min väg framåt. Jag kom närmare mig själv som ledare och fick också verktyg att bli mer medveten och lyhörd inför mina egna behov.


Kan varmt rekommendera Åsa!

Anna Rickardsson

Avdelningschef Piteå kommun


Åsa hjälpte mig hitta den ledare jag vill vara  med verktyg att leda hållbart.


Jag hade förmånen att jobba med Åsa när jag var ny som chef. 24 år med höga ambitioner och hög grad av servicenivå som gjorde det svårt att navigera mot ett hållbart ledarskap. Åsa hade förmågan att snabbt fånga upp trådar i våra samtal och genom rätt frågeställningar. Jag har än i dag, 13 år senare, användning av de verktyg jag fick. Jag landade i vilket ledarskap jag ville stå för och det har lagt grunden för min fortsatta ledarskapsutveckling. Har även under senaste året deltagit på en chefsutbildning där fokus har varit psykisk hälsa Arbetsliv. Där har jag som chef fått olika konkreta och handfasta verktyg som bidrar både till min egen och mina medarbetares hållbarhet. Bland annat och hur jag kan använda mindfulness och naturen som en del för både reflektion och återhämtning