Coachning

Chefscoachning

Online & "på plats"

Det kan vara ensamt att vara chef


Tillsammans ser vi över dina nuvarande utmaningar, arbetsprocesser och arbetssätt

& din balans i och mellan görande och din återhämtning. Vi reflekterar också kring dina värderingar och hur vill vara som chef och ledare och nära eller långt i från detta du är just nu.


Sen blickar vi framåt mot det önkade läget. Tydliggör vad som ska behållas och vad som behöver bli på ett annat sätt. Tar fram en handlingsplan med aktivter och börjar jobba oss framåt.


För att ge dig bästa förutsättningar arbetar vi över tid, i en process.


Som coach finns jag med dig som processstöd och bollplank, ställer klargörande och reflekterande frågor och fyller på med kunskap efter dina behov.


Du får också utifrån dina behov, konkreta tekniker och verktyg att använda som ger extra stöd möt det önskade läget


Jag vill stärka dig som chef med kunskap och hjärnsmarta verktyg så du både presterar bra och mår bra och med kraft och energi leder din verksamhet hållbart över tid.


Samtalen sker online eller på din arbetsplats om du arbetar i Skellefteå