Föreläsningar


Föreläsningar


Hjärnsmart vardag - strategier för en hållbar vardag och mental hälsa!


Hållbart ledarskap - Vad innebär det egentligen och går det påverka?


Att leda i förändring - vikten av att skapa trygghet!

Föreläsning på uppdrag av Skellefteå kommun

                      Poddar jag deltagit i


Från ord till handling: Är våld i nära relation en arbetsgivarfråga?


Psykis hälsa arbetsliv - Hur kan chefer förebygga psykisk ohälsa på arbetplatsen?