Föreläsning/workshop

Föreläsningar och workshops

Det är också möjligt att boka en föreläsning eller en fördjupad workshop till arbetsplatsen eller till ledningsgruppen.Föreläsningar


Hjärnsmart vardag - strategier för god mental hälsa!


Hållbart ledarskap - Vad innebär det och går det påverka?


Att leda i förändring - vikten av att skapa trygghet!Workshops - vi går djupare!


Behöver er verksamhet jobba med utveckling eller förändrade beteenden?


Här kombineras någon av ovanstående föreläsningar med längre reflektionsövningar och eget arbete. För att bidra till effektfull förändring träffas vi minst vid 3 tillfällen, förslagsvis halvdagar.